LiatF
21/11/2018

אישורים ורשיונות

צרו איתנו קשר:

כל האבחונים הדידקטיים והפסיכודידקטיים במכון הישג הנם באישור משרד החינוך.
 
מכון הישג מספק אבחון דידקטי ופסיכודידקטי לתלמידים וסטודנטים החשודים כבעלי לקויות למידה.
משרד החינוך פועל בשנים האחרונות למיגור המצב האי שיוויוני שבין תלמידים בגלל לקויות למידה שאינן תלויות בהן.
 
אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי הינו תקף בכל מוסדות הלימוד לרבות בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים. האבחון גם כן תקף עבור סטודנטים במוסדות על תיכוניים, במכללות ובאוניברסיטאות.  (ישנם מוסדות לימוד גבוהים עם דרישות מסוימות, יש לברר באופן פרטני).
 
מכון הישג פועל בראש ובראשונה להורות על דרכי הפעולה להוראה מתקנת למען שיפור רמת הלימודים של התלמיד או הסטודנט.
אנו מאמינים כי כל לקות למידה ניתן להוביל להישגים ולשיפור משמעותי וניכר.

לקבלת הסבר נוסף על ההכרה ועל התועלת שבאבחונים ללקויות למידה התקשרו עכשיו

אישורים ורשיונות

כל האבחונים הדידקטיים והפסיכודידקטיים במכון הישג הנם באישור משרד החינוך.
 
מכון הישג מספק אבחון דידקטי ופסיכודידקטי לתלמידים וסטודנטים החשודים כבעלי לקויות למידה.
משרד החינוך פועל בשנים האחרונות למיגור המצב האי שיוויוני שבין תלמידים בגלל לקויות למידה שאינן תלויות בהן.
 
אבחון דידקטי או אבחון פסיכודידקטי הינו תקף בכל מוסדות הלימוד לרבות בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים. האבחון גם כן תקף עבור סטודנטים במוסדות על תיכוניים, במכללות ובאוניברסיטאות.  (ישנם מוסדות לימוד גבוהים עם דרישות מסוימות, יש לברר באופן פרטני).
 
מכון הישג פועל בראש ובראשונה להורות על דרכי הפעולה להוראה מתקנת למען שיפור רמת הלימודים של התלמיד או הסטודנט.
אנו מאמינים כי כל לקות למידה ניתן להוביל להישגים ולשיפור משמעותי וניכר.

לקבלת הסבר נוסף על ההכרה ועל התועלת שבאבחונים ללקויות למידה התקשרו עכשיו

חייגו עכשיו