דפי מידע

דיסגרפיה

דיסגרפיה

ישנם תלמידים רבים שלמעשה לא סובלים משום לקות

דיסגרפיה

דיסגרפיה

ישנם תלמידים רבים שלמעשה לא סובלים משום לקות